Holdbarhed

Man må påregne at stofflagene slides efter vind og vejr, og derfor løbende skal udskiftes og vi anbefaler at flagene tages ind i tilfælde af storm.