Her er et tip fra bogen
"111 TIPS DU VIL ELSKE"

Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet i den grafiske branche.
Download lightversion og se hvordan du får bogens fulde pris på et gavekort.

TIP #128 Lav skriftlige aftaler – helst pr. e-mail

Glæd dig over, at når du kommunikerer via e-mail, så er dialogen skriftlig. Den kan hentes frem igen, og ingen er i tvivl om, hvad der er aftalt.

Kunder, som ringer til os og beder om en pris, får altid tilbuddet sendt på e-mail efter samtalen. Det er fast procedure. Så er vi sikre på, at de får alle informationer om leveringstid og lignende at vide, og vi kan altid gå tilbage og se, hvad der præcis var givet pris på.

Giver klarhed over aftalen
Det er egentlig ikke, fordi vi oplever, at kunder forsøger at snyde, men problemerne opstår, når tingene ikke er skrevet ned, eller der på anden måde er lavet en præcis forventningsafstemning, og der opstår uklarhed om, hvad der er aftalt.

Et rigtig godt eksempel
Når vi selv forhandler med leverandører, insisterer vi også på, at dialogen skal foregå via e-mail. Ofte til sælgerens egen store fortrydelse, da fokus så bliver på pris og fakta og ikke salgsgas.

Tag-sagen
En interessant historie i den forbindelse er, da vi for et par år siden forhandlede med en leverandør om renovering af taget på én af vores bygninger. Normalt vil man tage dialogen i telefonen, men fordi vi havde insisteret på dialog via e-mail, kunne vi efterfølgende se, præcis hvordan ordene var faldet… (og det skulle vise sig at blive vigtigt).
Taget blev nemlig ikke renoveret korrekt, og leverandøren hævdede, at taget var renoveret iht. ordrebekræftelsen. Men vi kunne dokumentere, at vi havde været meget præcise i den indledende mail-dialog omkring vores ønsker til renoveringen. Og dermed var indholdet af ordrebekræftelsen, som man ikke kan forvente, at lægmand kan tyde, ikke tilstrækkelig dokumentation for leverandøren, og vi blev tilkendt en erstatning på 450.000 kr.

Skriv ned
Så konklusionen må være, at hvis du alligevel har tænkt dig at overholde dine aftaler, kan du lige så godt få dem skrevet ned.


HTML Comment Box is loading comments...