LaserTryk.dk og miljø
Bestil før kl 13 i morgen FREDAG og vi afsender i morgen ?

Miljø politik

Læs her om vores miljø-politik.

Se også vores csr-sektion

Miljøforpligtelse
Hos LaserTryk.dk er miljøpolitik ikke tomme løfter og fine hensigtserklæringer. Som landets største grafiske virksomhed sætter vi en ære i at gå forrest med ansvarlig produktion. Derfor optimerer vi løbende vores produktionsudstyr, så CO2-belastningen konstant reduceres.

Og der er ingen undskyldninger for ikke konstant at forsøge at reducere virksomhedens miljøbelastning.

Miljømyter
Jeg håber her på siden, at belyse nogle af de miljømyter, der florerer omkring tryksager. Mange glemmer, at 80-90 % af alle tryksager genanvendes, hvilket betyder, at reklametryksager i dag kun udgør 0,6 % af en husstands CO2-regnskab. Og de træer, der bruges til vores svanemærkede papir genplantes. Ja, faktisk er Europa i dag dækket af ca. 50 % skov, og alene de sidste ti år er den vokset med 20 %.

Det er dog vigtigt at slå fast, at der stadig er problemer med skovrydning i troperne. Synderen er imidlertid landbruget og ikke den grafiske branche.

Spørgsmål og kommentarer
Hvis du har spørgsmål til vores miljøpolitik, er du velkommen til at kontakte mig på emk@lasertryk.dk.

Esben Mols Kabell
Esben Mols Kabell
Direktør, miljøansvarlig

Se Esben fremvise vores solceller (video)

Hos LaserTryk passer vi godt på miljøet

Solceller live-opdatering

1. Hvad vi selv gør

Vi er et Svanemærket trykkeri

Vælg trykkeri med omtanke

LaserTryk.dk A/S er et svanemærket trykkeri med reg.nr. 5041-0826 (se licens). Når du vælger et svanemærket trykkeri, vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø for de ansatte, og en renere fremtid for os alle.

Skrappe krav til svanemærket trykkeri
  • Brug af miljørigtigt papir
  • Brug af vegetabilske trykfarver
  • Genanvendelse af tryksager
  • Minimering af affald, herunder papir
  • Brug af vedvarende energi
  • Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø
Svanemærket

Benyt logo
Som LaserTryk.dk-kunde må du altså sætte svanemærkelogoet på din tryksag som et synligt bevis på en ansvarlig og miljøbevidst indkøbspolitik. Du kan hente svanemærkelogoet her.

Miljømærket papir
Hos LaserTryk.dk producerer vi udelukkende på miljømærket papir. Vi er i dag oppe på, at 95 % af det papir, vi benytter, er svanemærket. Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.


Se stor version

100% vedvarende og CO2-neutral el

Vi køber el med omtanke

Vi har omlagt 100 % af vores el-indkøb til vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft.

Valget af VINDenergi er med til at skåne miljøet – og styrke både produktionen og investeringen i miljøvenlig energi.

Se diplom.

Få din tryksag Co2-neutraliseret

Et grønt bidrag

CO2-neutraliseret tryksag
LaserTryk.dk er blandt de få trykkerier i landet, der giver dig mulighed for at få din tryksag CO2-neutraliset.

Vælges ved bestilling
CO2-neutralisering klares nemt og uden forsinkelser, når du bestiller din tryksag. Det er frivilligt, og koster et tillæg på 1,96 %.

Dine fordele
Udover den indlysende fordel ved at gavne miljøet, får du mulighed for at skrive på din tryksag, at den er CO2-neutral.

Sådan udregnes tillægget på 1,96 %
En gang om året gennemregnes miljøbelastningen for alle vores tryksager, og det udregnes, hvad fuld CO2-kompensation (kvoter) koster. Tillægget på 1,96 % er altså et acontobeløb til indkøb af kvoter.

Grundigt til værks
Vores samlede CO2-belasting udregnes af firmaet ClimateCalc, der medregner alle processer, lige fra papirfremstilling, udledning, pakketransport, strømforbrug og brændstof til medarbejdernes biler.

Reelt modkøb
Vi sørger for, at de CO2-kvoter vi indkøber, ikke er Kyoto-hokuspokus-kvoteopkøb, men en reel CO2-reduktion. Pengene bruges altså til opførelse af fx vindmøller og solceller, installation af mere CO2-venlig teknologi i ulande m.v.

ClimateCare
LaserTryk.dk samarbejder med ClimateCare omkring indkøb af kvoter - læs om ClimateCare.

** DECEMBER 2020 **
1.826 kunder har valgt at få deres tryksag CO2-neutraliseret, hvilket har betydet at vi har købt for 66.492 kr. CO2-kreditter svarende til 2.256 tons. Se vores certifikat.

FSC®-certificeret trykkeri

LaserTryk.dk er FSC®-certificeret med licens kode FSC®-C010493.

FSC® logo

FSC®-mærkning af en tryksag sikrer, at papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug og andre kontrollerede materialer, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Se certifikat.

Kontakt os for evt. FSC®-mærkning på mj@lasertryk.dk, da FSC®-certificeret papir skal indkøbes separat og forskellige procedurer skal overholdes. FSC®-certificering af en tryksag koster 2 % af salgsprisen, minimum 500 kr.

Du kan se vores FSC®-guide her.

Klimavenlig produktion

Vi optimerer løbende vores produktionsudstyr for at sikre en klimavenlig produktion. Vi indkøber bl.a. nyere trykmaskiner og som det første trykkeri i Europa, har vi valgt at investere mere end 20 mio. kr. i flagskibet inden for offsettryk, nemlig en sprit ny 8-farvet tryk-maskine med det mundrette navn Heidelberg XL 106-8-P LE UV.

UV-teknologi - godt for miljøet
Via den nye Low Energy UV-trykteknologi opnår vi strømbesparelser på op til 25 % i forhold til traditionelle trykmaskiner. Konkret betyder det, at vi sparer 100-150.000 kwt om året, svarende til 20-30 husstandes forbrug. Antallet af makulaturark sænkes med ca. 50 %, svarende til ca. 500 kg papir... om dagen!

Vi har udskiftet de traditionelle trykplader, der anvendes til offsetproduktion, til Kodak Sonora Process Free trykplader. Disse trykplader produceres via nyere teknologi. Dermed spares kemisk forarbejdning og vand- og energiforbruget reduceres. Se vores certifikat.

Læs mere:

Fakta

#1: Ved at anvende nyt produktionsudstyr har Lasertryk.dk mere end halveret strømforbruget og antal ark/papir, der anvendes til opstart. Vi har i dag et gennemsnit på mindre end 50 ark. Til opstart af større trykopgaver har LaserTryk.dk et af de laveste gennemsnit målt på Heidelberg-udstyr i Europa.

Trykmaskiner, der er ældre end fem år, bruger dobbelt så meget strøm som en trykmaskine, der er mindre end fem år gammel. 90% af Lasertryk.dk’s produktionsudstyr til tryk og print er mindre end fem år gammelt.

#2: Ved produktion med puljetryk udnyttes både maskine og papir optimalt.
Puljetryk er en væsentlig årsag til langt mere miljøvenlig produktion. Ved at samle flere kunders opgaver på et trykark, reduceres det samlede papirforbrug. Der er færre antal opstartsark/papir ved puljetryk. Et puljetryksark indeholder ofte 4-8 kunders opgaver.

CO2-kompenseret pakke

Hos LaserTryk.dk sender vi dine pakker med omtanke for miljøet.

Vi sender nemlig alle pakke-forsendelser som CO2-kompenserede pakker. Det garanterer, at CO2-udledningen på din forsendelse bliver kompenseret.

Læs mere om pakker med omtanke her.

100 % GENBRUG

Vores bæredygtige tryksager trykt på 100 % genbrugspapir er ikke forbeholdt specialtryksager. Faktisk kan du bestille næsten alle ”almindelige tryksager” på vores genbrugspapir.

Bemærk kvaliteten
Vores genbrugspapir er fremstillet af 100 % genbrugspapir. Papiret har et mere råt udseende og naturlig hvid overflade og struktur. Desuden kan papiret både svanemærkes, FSC®-certificeres og har det europæiske miljømærke Blomsten.

100 % genbrugstryksager

Se mere her.

2. Miljøtips

Solceller gavner miljøet og giver 12% i rente

Vi har et af landets største solcelleanlæg - se video

Med installationen af et af landets største solcelleanlæg forsøger vi at kombinere en god gerning med god økonomi.

Forrentning
Anlægget producerer lige så meget el som 100 husstande forbruger, og vi forventer en forrentning på +12 % i hele perioden.

Inspiration
Vi gennemgår her, hvordan vores regnestykke ser ud, og håber dermed at være med til at inspirere andre virksomheder.

Kapacitet
Anlægget har en årlig kapacitet på 328.000 kWh og koster 3.101.500 kr. (bankfinansieres til 4 % p.a.).

Garantier
Al strømmen sælges til el-selskabet, hvor Staten garanterer os 1,3 kr./kWh i ti år. Bemærk, at reglerne løbende ændres, så husk at undersøge den aktuelle lovgivning inden investering.

Forudsætning
Det antages, at elprisen stiger med 4 % om året, og husk at tage højde for de nye afgifter på solpaneler.

Konklusion
Anlæg tilbagebetalt efter 8,5 år. Forrentning over 25 år: 12 % p.a.
Husk, at solcellernes ydelse og holdbarhed er garanteret i 25 år.

Se beregningsgrundlaget.

LED-belysning har halveret vores elforbrug

- og er tjent hjem på tre år

Vi har halveret vores strømforbrug til belysning ved at investere i 693 LED-rør.

Win-win
Lige som ved solceller, er her tale om en win-win-situation, hvor vi mindsker miljøbelastningen og samtidig sparer penge.

Konklusion
LED-rørene er tilbagebetalt på tre år.

Mindre udskiftning
Og en fin bonus er, at vi slipper for at skifte rør helt så ofte, da LED holder i over 8 år.

LED-belysning tallene
Rør og montering: 260.990 kr.
Tilskud til energi-reduktion: 32.876 kr.
Samlet investering: 228.114 kr.
Tidligere elforbrug til lys: 171.649 kWh
Nyt elforbrug til lys: 78.093 kWh
Besparelse: 93.555 kWh

Ved en elpris på 0,8 kr./kWh, giver det en årlig besparelse på 74.845 kr.

3. Miljømyter

Det går ud over træerne at producere papir

Nej, faktisk er det modsatte tilfældet

Vi bliver bedre og bedre til at genbruge papir. Faktisk genbruges hele 84 % af papiret i den europæiske papirindustri (verdensrekord).

Men da fibrene i papiret kun kan genbruges få gange, er der et behov for 40 % nye papirfibre for at opretholde en genbrugscyklus. Altså er der et konstant behov for at fælde træer.

At sige, der forsvinder træer, når du bruger papir, svarer altså til at sige, der forsvinder korn, når du spiser brød.

Skandinavisk papir
Alt papir, der anvendes hos LaserTryk.dk, stammer fra bæredygtigt skovbrug i Sverige og Finland. Her plantes der 3-4 træer for hvert træ, der fældes (ikke alle træer når at vokse op).

Mere europæisk skov
I Europa er det samlede skovareal vokset med over 20 % de seneste 10 år, og ca. halvdelen af Europa er i dag dækket af skov.

Stadig skovrydning
Skovrydning (ikke-bæredygtigt skovbrug) forekommer dog stadig uden for Europas grænser, primært i troperne. 90 % af årsagen hertil skyldes ikke-bæredygtigt landbrug1.

Træer bliver til energi, ikke papir.
Det er i øvrigt værd at bemærke, at 53 % af alt verdens træ bruges til energiproduktion, 28 % af savmøller og kun 11 % af papirindustrien2.

Husk at tjekke, om dit trykkeri kan redegøre for, hvorfra deres papir stammer.

1 World Rainforest Movement; UN FAO.
2 FAO Statistics 2007

Det kræver meget energi at producere papir

Ja, men langt mindre end man skulle tro

Selv om den europæiske papirindustri er storforbruger af vedvarende energi med lavt C02-udslip, er der ingen tvivl om, at papir-industrien er energikrævende. Men faktisk langt mindre, end man skulle tro.

C02-neutral europæisk papirindustri
Selv når man medregner CO2-belastningen under produktion og transport, er vores svanemærkede europæiske papir CO2-neutralt. For det første ilter træerne under deres opvækst atmosfæren og lagrer CO2. Hertil kommer, at den grafiske industri – bl.a. via ny teknologi – har ydet en målrettet miljøindsats ved at opdatere produktionsudstyret.

Papirindustrien på verdensplan
Går vi uden for Europas grænser, stod papirindustrien i 2005 for 1,1 % af verdens CO2-udledning.

Papirindustrien er blevet udpeget til én af de mest bæredygtige nuværende industrier1.

I Europa stammer over halvdelen af den energi, der bruges til at producere papir, fravedvarende energi2.

220 kg papir om året
Vi bruger i gennemsnit 220 kg papir om året. Da 80-90 % af dette papir genanvendes, er vi i dag nede på, at reklametryksager kun udgør 0,6 % af en husstands CO2-regnskab.

1 CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
2 CEPI, Forest Fact Sheet, 2008
Se også www.twosides.info og www.klimabevidst.dk

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof

Ja, det er korrekt

Der er flere grunde til, at træ er verdens mest miljøvenlige råstof.

Træer vokser
Råstoffet træ skabes hele tiden af naturen selv, og det er lavet af solenergi, kuldioxid (CO2) og vand. Træer fjerner noget af den CO2 fra luften, som ellers ville give drivhuseffekt. Denne oplagring af CO2 sker både i levende træer og i træprodukter.

Solenergi
Træer oplagrer solenergi, som man senere kan udnytte ved at brænde træet, fx som brænde eller flis.

Energi fra træ og andre planteprodukter
bidrager ikke til drivhuseffekten – i modsætning til energi fra kul, olie og gas. Forklaringen er, at afbrænding af planteprodukter frigiver kuldioxid (CO2), som allerede er i kredsløb, mens afbrænding af kul, olie og gas sender nyt kulstof, hentet op fra jordens indre, ind i det kulstofkredsløb, som giver drivhuseffekt.

Genbrugscyklus for træ
På billedet kan vi se, hvordan træ genbruges.Ved opvæksten optager træ CO2, som frigives igen, når træet brændes eller rådner. I mellemtiden kan vi bruge træet til papir og husbyggeri osv.

Energien opsamles
Træ kan også bruges som brænde, og den energi, der frigives, sparer os for at bruge de ikke-fornyelige brændselstyper, som olie og kul.

Forudsætninger
Der er nogle forudsætninger for træets overlegne miljøvenlighed:

Bevaring af skovareal
Skovarealet skal bevares, og der skal ikke fældes mere træ i skovene end den løbende tilvækst. Sådan foregår det fx i Danmark, i Europa og i Nordamerika.

Biodiversitet
Produktionen af træ må ikke mindske øko-systemets mangfoldighed (biodiversiteten).

Energi og kemikalier
Træet skal forarbejdes uden unødig brug af energi og kemikalier, og med agtpågivenhed i arbejdsmiljøet, fx som svanemærket papir.

Flittig brug
Træprodukter skal bruges flittigt, længe og med omtanke.

Genbrug
Træprodukter skal genbruges eller udnyttes til energi, efter de har tjent deres oprindelige formål.

Nyttige links

Her kan du se vores samling af links:

Miljø-materiale

Miljø-videoer

Miljø-websites

Tryksager er populære

Men vi elsker at hade dem

Avis i forhold til Nettet
En avis belaster klimaet med ca. 80 gram CO2. Læser du nyheder på nettet 30 minutter om dagen, belaster det med ca. 100 gram CO2. Alt, vi foretager os, belaster klimaet. Men de færreste ved hvor meget. Vi danskere har et specielt forhold til tryksager, især dem, der hver uge lander i postkassen. 90 % af dem, der modtager husstandsomdelte reklamer, bruger dem hver uge, og to ud af tre danskere siger i en ny undersøgelse, at reklametryksager gør dem i stand til at finde gode tilbud og handle billigere ind.

Der er ingen grund til at vælge aviser og tryksager fra alene af hensyn til miljøet.

Ugeaviser er populære
Ugeaviserne er også populære. 7 ud af 10 danskere læser dem ofte eller altid. Og 63 % af danskerne foretrækker avisen i en papirudgave frem for på Nettet, viser undersøgelsen. Samtidig er forbruget af blade og magasiner i vækst. Den trykte kommunikation vokser i en stadig mere digital verden. Det skyldes, at print og digitale medier ikke er modsætninger, men to kommunikationsformer med forskellige egenskaber og betydning i vores hverdag.

Tryksager er brugervenlige
Tryksagen er håndgribelig og overskuelig, og giver værdifuld, brugbar information. Den er enkel og brugervenlig, og så er den transportabel i tid og rum. Men tryksager er også noget, vi næsten alle elsker at hade. Stakken af reklametryksager kritiseres, fordi vi tror, at de forurener langt mere, end de faktisk gør.

Det samme gælder aviser og blade
Vi bruger dem flittigt, men vi vil ikke helt stå ved det. Det pletter vores miljøbevidste image.

Familiens C02-regnskab
De færreste ved, at tryksager kun udgør 0,6 % af en families CO2-regnskab.

Den daglige avis, ugeaviserne og de husstandsomdelte reklamer udgør ca. en procent af det samlede CO2-udslip i en gennemsnitlig, dansk husstand. Det svarer til knap 130 kg CO2 om året.

15 års systematisk miljøindsats
Bæredygtig, nordisk skovdrift, effektiv og energibesparende papirproduktion baseret på biomasse og vandkraft, genanvendelse af tryksager og 15 års systematisk miljøindsats i de grafiske virksomheder sikrer danske aviser, blade og reklametryksager en god miljøprofil.

Klimaudfordringen
Vi skal tage klimaudfordringen seriøst og styrke forbrugernes bevidsthed om klima og miljø. Og det er sund fornuft at vælge de husstandsomdelte reklamer fra, hvis man ikke bruger dem. Eller droppe papiravisen, hvis man helst læser nyheder på Nettet. Alternativerne belaster også klimaet, så der er ingen grund til at krybe langs husmuren med det nyeste madmagasin og de seneste ugeblade. Følg miljødebatten, og læs flere artikler på www.ga.dk.

Kronik fra Børsen, torsdag d. 5 marts 2009. Af Lars Bram, tidl. adm. direktør, Grafisk Arbejdsgiverforening.

Alle typer tryksager er lige belastende for miljøet

Nej, det er ikke tilfældet

Der er god grund til at holde øje med produktionsmetoden, når du bestiller din tryksag.

Offset puljetryk
Hos LaserTryk.dk produceres de fleste tryksager med såkaldt offset puljetryk, hvor vi trykker for mange kunder på de samme storetrykark. Hermed minimeres antallet af spild-ark pr. kunde.

Vores nye Heidelberg XL 106 trykmaskine med lavenergi UV-trykteknologi, hvormed vi opnår strømbesparelser på op til 25 % i forhold til traditionelle trykmaskiner og antallet af makulaturark sænkes samtidig med ca. 50 %.

Digitaltryk og miljøet
Skal du bruge tryksager i lave oplag, er digitaltryk løsningen. Her bruges der ingen ark til at indrette farverne på arket.

Digitaltryk giver også mulighed for at fremstille flere forskellige tryksager i mindre oplag, og dermed målrette tryksagen til modtageren. Det minimerer papirforbruget og giver samtidig bedre respons, da modtageren finder reklamen mere relevant.

Ved almindelig offsettryk bruges der ca. 1.600 A4-ark pr. trykstart, før farverne passer. Ved offset puljetryk er tallet ca. 100 A4-ark.

Eksempel:
Et sommerhusfirma skal have trykt et katalog. I stedet for at producere en stor tryksag med samtlige sommerhuse, kan der med digitaltryk produceres fx 20 forskellige kataloger, der segmenteres på målgrupper. Kunder, der fx altid tager til Vestjylland i store grupper, behøver ikke modtage alle siderne om sommerhuse med plads til fire personer og uden swimmingpool, der ligger på Bornholm.


Digitaltrykmaskine Xerox iGen4

Produktion døgnet rundt
Endelig er det værd at bemærke, at vi hos LaserTryk.dk producerer både digitaltryk og offset puljetryk hele døgnet. Dette har et positivt afsæt på miljøet, da vi aftager den overskudsenergi, vindmøllerne producerer, når de fleste sover.

Skovrydning er ikke længere et problem

Helt forkert

Fordi vi på vore breddegrader har stort fokus på bæredygtig skovdrift, betyder det bestemt ikke, at problemet med skovrydning er løst.

Plads til landbrug
Fra 1990 til 2005 er der hvert år fældet 13 millioner hektar skov i gennemsnit. Skovene ryddes oftest for at tjene penge, for at skabe mere plads til landbrug, og for at eksportere træ, ifølge nyhedsbureauet MediaGlobal, der samarbejder med FN.

20 % af verdens CO2-udslip
Det anslås, at skovrydning er skyld i 20 % af vores CO2-udslip.

Bedst, hurtigst og billigst
Norges tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, har udtalt, at vi ved at reducere skovrydning kan opnå de største, hurtigste og billigste nedskæringer i globale drivhusgasudledninger.

Hermed er udslippet fra skovrydning værre end den samlede udledning fra alverdens transportmidler.

Tilskud til ulande
Det er et nøgleelement at reducere skovrydning i ulande, når vi skal tage fat på udfordringerne skabt af klimaændringerne. Det bliver dog en kompleks og udfordrende bedrift i forhold til virkeliggørelse, og det vil kræve langsigtet engagement," siger Ban Ki-moon, FNs tidligere generalsekretær, ifølge MediaGlobal. Ifølge Jens Stoltenberg er løsningen at fastsætte en økonomisk kompensation til de lande, som skal skære ned på skovrydningen.

Skovrydning er dyr
Når vi udrydder skove, koster det verdens økonomi mere end den nuværende finanskrise. Det viser en EU-undersøgelse.

Træer renser vand
Hvert år koster det os mellem 2000 og 5000 milliarder dollars, når klodens træer og skove forsvinder. Det tårnhøje beløb er et udtryk for, at træerne blandt andet er med til at rense vand og optage CO2 fra atmosfæren.

Menneskeskabt C02
Når naturen ødelægges, holder den op med at bidrage positivt til vores klima – et bidrag, som oprindeligt ikke kostede os noget, fordi det netop var naturligt. Når for eksempel træer bliver fældet og ikke optager CO2, er vi i stedet nødt til at finde en menneskeskabt måde at reducere CO2 på. Det koster.

Træer absorberer vigtige drivhusgasser
Undersøgelsen viser, at det især er skovenes evne til at absorbere de vigtigste drivhusgasser, der kommer til at mangle og dermed koste os dyrt i fremtiden. Samtidig er det de fattigste områder i verden, der bliver hårdest ramt, fordi de ofte er direkte afhængige af skovene – både i forhold til mad og til byggematerialer.

Kilde: Robert Falls, Ecosystem Restoration Associates

Miljørigtigt LED-lys

Skift til miljørigtigt LED-lys er tjent hjem på 2,5 år
Vores skift til LED-pærer i produktionen har nedsat vores strømforbrug til belysning med 60 %, og vi sparer således både penge og skåner miljøet.

Ved at udskifte 400 lysstofrør i vores produktion, har vi reduceret vores strømforbrug med 160 kWt - om dagen. Det giver os en årlig besparelse på 80.000 kr., og investeringen er tjent ind på under 2,5 år.

Læs mere om vores LED-løsning.
CO2-neutralisering

Dine fordele
Udover den indlysende fordel ved at støtte miljøet, får
du mulighed for at skrive på din tryksag, at den er CO2-neutral - hent logo.

Årligt auditering
En gang om året gennemregnes miljøbelastningen af hver enkelt tryksag og CO2-kvoter indkøbes. Tillægget på 1,96 % er altså et aconto-beløb til indkøb af kvoter.

Sådan fremkommer de 1,96 %
En beregning af vores samlede miljøbelastning i 2012 viste, at vi skal købe CO2-kvoter svarende til 1,96 % af trykomsætningen for at CO2-neutralisere hele vores produktion.
Faktisk viser beregningen, at vi kun skal købe kvoter svarende til 0,9%, men vi har valgt at for en sikkerheds skyld at tilføje et procent-point.

Alt medregnet
Beregningen blev foretaget i 2012 af ClimateCalc, der beregnede vores totale CO2-udledning, lige fra fremstilling af vores papir, transport af vores pakker,
strømforbrug og brændstof til medarbejdernes biler.

Reelt modkøb
Den CO2 reduktion, der købes med denne CO2-neutralisering, er ikke Kyoto-hokuspokus-kvoteopkøb, men reel CO2-reduktion. Dvs. pengene bruges til
opførelse af fx vindmøller og solceller, installation af mere CO2-venlig teknologi i ulande m.v.

Spørgsmål
Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores miljøansvarlige, der hedder Esben Mols Kabell, som træffes på emk@lasertryk.dk

Verdens grønneste CTP-anlæg

Vi har i 2012 fået installeret verdens grønneste CTP-anlæg til produktion af trykplader. Den nye teknologi muliggøre fremkaldelse af trykplader helt uden brug af kemi (fremkaldervæsker).
Skal vi sammen passe på miljøet

Avis i forhold til nettet
En avis belaster klimaet med ca. 80 gram CO2. Læser du nyheder på nettet 30 minutter om dagen, belaster det med ca. 100 gram CO2. Alt vi foretager os, belaster klimaet. Men de færreste ved hvor meget.

Vi danskere har et specielt forhold til tryksager, især dem der hver uge lander i postkassen. 90 % af dem der modtager husstandsomdelte reklamer, bruger dem hver uge, og to ud af tre danskere siger i en ny undersøgelse, at reklametryksager gør dem i stand til at finde gode tilbud og handle billigere ind.

Der er ingen grund til at vælge aviser og tryksager fra alene af hensyn til miljøet.

Ugeaviser er populære
Ugeaviserne er også populære. 7 ud af 10 danskere læser dem ofte eller altid. Og 63 % af danskerne foretrækker avisen i en papirudgave frem for på nettet, viser undersøgelsen. Samtidig er forbruget af blade og magasiner i vækst.

Den trykte kommunikation vokser i en stadig mere digital verden. Det skyldes, at print og digitale medier ikke er modsætninger, men to kommunikationsformer med forskellige egenskaber og betydning i vores hverdag.

Tryksager er brugervenlige
Tryksagen er håndgribelig og overskuelig og giver værdifuld, brugbar information. Den er enkel og brugervenlig, og så er den transportabel i tid og rum.

Men tryksager er også noget, vi næsten alle elsker at hade. Stakken af reklametryksager kritiseres, fordi vi tror, at de forurener langt mere, end de faktisk gør.

Det samme gælder aviser og blade. Vi bruger dem flittigt, men vi vil ikke helt stå ved det. Det pletter vores miljøbevidste image.Familiens C02-regnskab
De færreste ved, hvor lidt tryksagerne påvirker familiens CO2-regnskab.

Den daglige avis, ugeaviserne og de husstandsomdelte reklamer udgør ca. en procent af det samlede CO2-udslip i en gennemsnitlig, dansk husstand. Det svarer til knap 130 kg CO2 om året.

15 års systematisk miljøindsats
Bæredygtig, nordisk skovdrift, effektiv og energibesparende papirproduktion baseret på biomasse og vandkraft, genanvendelse af tryksager og 15 års systematisk miljøindsats i de grafiske virksomheder sikrer danske aviser, blade og reklametryksager en god miljøprofil.

Klimaudfordringen
Vi skal tage klimaudfordringen seriøst og styrke forbrugernes bevidsthed om klima og miljø.

Og det er sund fornuft at vælge de husstandsomdelte reklamer fra, hvis man ikke bruger dem. Eller droppe papiravisen hvis man helst læser nyheder på nettet.

Alternativerne belaster også klimaet, så der er ingen grund til at krybe langs husmuren med det nyeste madmagasin og de seneste ugeblade.

Følg miljødebatten, og læs flere artikler på www.ga.dk.

Artikel fra Børsen, torsdag d. 5 marts 2009.
Af Lars Bram, adm. direktør, Grafisk Arbejdsgiverforening
Genbrug af papir

Vi bliver bedre og bedre til at genbruge papir. Faktisk har den europæiske papirindustri verdensrekord i genbrug af papir (72.2% i 2009)*.

Men da fibrene i papiret kun kan genbruges få gange, er der et behov for 40 % nye papirfibre for at opretholde en genbrugscyklus.
Altså er der et konstant behov for at fælde træer.

At sige, at der forsvinder træer, når du bruger papir, svarer altså til at sige, at der forsvinder korn, når du spiser brød.


Skandinavisk papir
Alt papir der anvendes hos LaserTryk.dk, stammer fra bæredygtigt skovbrug i Sverige og Finland. Her plantes der 3-4 træer, for hvert træ der fældes (ikke alle træer når at vokse op).

Mere europæisk skov
I Europa er det samlede skovareal vokset med over 30 % siden 1950, og arealet udvides hvert år med et område på størrelse med 1,5 millioner fodboldbaner - eller fire gange Londons areal**.

Stadig skovrydning
Skovrydning (ikke bæredygtigt skovbrug) forekommer dog stadig uden for Europas grænser, primært i troperne. 90 % af årsagen hertil skyldes ikke bæredygtigt landbrug***. Se også sektion om skovrydning.

Info om skovrydning


Træer bliver til energi, ikke papir
Det er i øvrigt værd at bemærke, at 53 % af alt verdens træ bruges til energiproduktion, 28 % af savmøller og kun 11 % af papirindustrien****. Se også sektion om papir og energi.

Husk at tjekke, at dit trykkeri kan redegøre for hvorfra deres papir stammer.

* Ifølge ERPC
** CEPI, Forest fact Sheet, July 2008
*** World Rainforest Movement; UN FAO
**** FAO Statistics 2007
Selvom den europæiske papirindustri er storforbruger af vedvarende energi med lavt C02-udslip, er der ingen tvivl om, at papirindustrien er en energikrævende industri. Men faktisk langt mindre end man skulle tro!

200 kg papir om året
I gennemsnit tager det 500 kilowatt-timer (kWh) at producere de ca. 200 kg papir, som vi alle forbruger hvert år. Det svarer til den mængde energi, en tændt computer bruger på fem måneder. Eller en 60 W elpære der er tændt uafbrudt i et år*.

Bæredygtig industri
Papirindustrien, der i 2005 stod for 1,1 % af CO2-udledningen i verden, er blevet udpeget til en af de mest bæredygtige nuværende industrier**.
 
I Europa stammer over halvdelen af den energi, der bruges til at producere papir, fra vedvarende energi***

Papir og CO2
Selv når man medregner CO2-belastningen under transporten og trykningen, er europæisk papir CO2-neutralt. For det første ilter træerne under deres opvækst atmosfæren og lagrer CO2.
Se også sektion om CO2-kredsløbet.

Målrettet miljøindsats
Hertil kommer, at den grafiske industri - bl.a. via ny teknologi - har ydet en målrettet miljøindsats ved at have udfaset opløsningsmidler, indført vegetabilske farver og andre energibesparelser.
 
* Paper & The Environment, ATS Consulting August 2007
** CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
*** CEPI, Forest Fact Sheet, 2008


Der er god grund til at holde øje med produktionsmetoden, når du bestiller din tryksag.

Offset puljetryk
Hos LaserTryk.dk produceres de fleste tryksager med såkaldt offset puljetryk, hvor vi trykker for mange kunder på de samme store trykark. Hermed minimeres antallet af spild-ark pr. kunde.
 
Ved almindelig offsettryk bruges der ca. 1.600 A4-ark pr. trykstart før farverne passer. Ved offset puljetryk er tallet ca. 200 A4-ark

Digitaltryk og miljøet
Skal du bruge tryksager i mindre oplag, er digitaltryk løsningen. Her bruges der ingen ark til at indrette farverne på arket. Det sparer for alvor papir. Digitaltryk giver også mulighed for at fremstille flere forskellige tryksager i mindre oplag og dermed målrette tryksagen til modtageren.

Det minimerer papirforbruget og giver samtidig bedre respons, da modtageren finder reklamen mere relevant.

Eksempel:
Et sommerhusfirma skal have trykt et katalog. I stedet for at producere en stor tryksag med samtlige sommerhuse, kan der med digitaltryk produceres fx 20 forskellige kataloger, der segmenteres på målgrupper.

Kunder, der fx altid tager til Vestjylland i store grupper, behøver ikke modtage alle siderne med sommerhuse med plads til 4 personer, uden swimmingpool, der ligger på Bornholm.

Målrettet miljøindsats
Hertil kommer at den grafiske industri - bl.a. via ny teknologi - har ydet en målrettet miljøindsats ved at have udfaset opløsningsmidler, indført vegetabilske farver og andre energibesparelser.

Produktion døgnet rundt
Endelig er det værd at bemærke, at vi hos LaserTryk.dk producerer både digitaltryk og offset puljetryk hele døgnet.

Dette har et positivt afsæt på miljøet, da vi aftager den overskudsenergi, vindmøllerne producerer, når resten af samfundet sover.
 
Info om træ
Træ er verdens mest miljøvenlige råstof af flere grunde:

Træer vokser
Råstoffet træ skabes hele tiden af naturen selv, og det er lavet af solenergi, kuldioxid (CO2) og vand.

Træer fjerner noget af den CO2 fra luften, som ellers ville give drivhuseffekt. Denne oplagring af CO2 sker både i levende træer og i træprodukter.

Solenergi
Træer oplagrer solenergi, som man senere kan udnytte ved at brænde træet, fx som brænde
eller flis.

Energi fra træ og andre planteprodukter bidrager ikke til drivhuseffekten - i modsætning til energi fra kul, olie og gas.

Forklaringen er, at afbrænding af planteproduker frigiver kuldioxid (CO2), som allerede er i kredsløb, mens afbrænding af kul, olie og gas sender nyt kulstof, hentet op fra jordens indre, ind i det kulstofkredsløb, som giver drivhuseffekt.

CO2-kredsløb
På billedet fremgår CO2-kredsløbet for træ. Ved træers vækst optages CO2 i træet. Når træet brændes eller rådner, frigives CO2 igen.
I mellemtiden kan vi bruge træet til papir, husbyggeri osv.

Energien opsamles
Hvis vi opsamler energien, når træet brændes, kan vi spare på de ikke-fornyelige brændsler, som olie og kul, og derved også undgå frigivelse af ekstra CO2 fra olien og kullet.
Miljøets livscyclus

Forudsætninger
Men der er nogle forudsætninger for træets overlegne miljøvenlighed!

1. Bevaring af skovareal
Skovarealet skal bevares, og der skal ikke fældes mere træ i skovene end den løbende tilvækst. Sådan foregår det fx i Danmark, i Europa og i Nordamerika. Se også det går ud over skovene at producere papir.

2. Biodiversitet
Produktionen af træ må ikke mindske biodiversiteten.

3. Energi og kemikalier
Træet skal forarbejdes uden unødig brug af energi og kemikalier og med agtpågivenhed i arbejdsmiljøet, som er tilfældet med Svanemærket papir.

4. Flittig brug
Træprodukter skal bruges flittigt, længe og med omtanke.

5. Genbrug
Træprodukter skal genbruges eller udnyttes til energi, efter de har tjent deres oprindelige formål.

Kilde: www.trae.dk

Skovrydning er stadig et problem

Fordi vi på vores breddegrader har stort fokus på bæredygtig skovdrift, betyder det bestemt ikke, at skovrydning ikke stadig er et problem.

Plads til landbrug
Fra 1990 til 2005 blev der hvert år fældet 13 millioner hektar skov i gennemsnit. Skovene ryddes oftest for at tjene penge, for at skabe mere plads til landbrug og for at eksportere træ, ifølge nyhedsbureauet MediaGlobal, der samarbejder med FN.

20 % af verdens CO2-udslip
Det anslås, at skovrydning er skyld i 20 % af vores CO2-udslip.

Hermed er udslippet fra skovrydning værre end den samlede udledning fra alverdens transportmidler

Bedst, hurtigst og billigst
Norges statsminister, Jens Stoltenberg, har udtalt, at vi ved at reducere skovrydning kan opnå de største, hurtigste og billigste nedskæringer i globale drivhusgasudledninger.

Tilskud til ulande
"Det er et nøgleelement at reducere skovrydning i ulande, når vi skal tage fat på udfordringerne skabt af klimaændringerne. Det bliver dog en kompleks og udfordrende bedrift i forhold til virkeliggørelse, og det vil kræve langsigtet engagement," siger Ban Ki-moon, FNs generalsekretær, ifølge MediaGlobal.

Kompensation
Ifølge Jens Stoltenberg er løsningen at fastsætte en økonomisk kompensation til de lande, som skal skære ned på skovrydningen.

Når vi fælder træer og udrydder skove, koster det verdens økonomi mere end den nuværende finanskrise. Det viser en EU-undersøgelse.
Træer renser vand

Træer renser vand
Hvert år koster det os mellem 2000 - 5000 milliarder dollars, når klodens træer og skove forsvinder. Det tårnhøje beløb er et udtryk for, at træerne blandt andet er med til at rense vand og optage CO2 fra atmosfæren.

Menneskeskabt C02
Når naturen ødelægges, holder den op med at bidrage positivt til vores klima - et bidrag som oprindelig ikke kostede os noget, fordi det netop var naturligt.

Når for eksempel træer bliver fældet og ikke optager CO2, er vi i stedet nødt til at finde en menneskeskabt måde at reducere CO2 på. Det koster.

Træer absorberer vigtige drivhusgasser
Undersøgelsen viser, at det især er skovenes evne til at absorbere de vigtigste drivhusgasser, der kommer til at mangle og dermed koste os dyrt i fremtiden.

Samtidig er det de fattigste områder i verden, der bliver hårdest ramt, fordi de ofte er direkte afhængige af skovene - både i forhold til mad og til byggematerialer.

Kundeservice i verdensklasse

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.
Mandag-torsdag: 08:00-22:00
Fredag: 08:00-18:00

Gratis filtjek

Er du i tvivl om din fil kan bruges til trykning?
LaserTryk.dk tilbyder gratis og uforpligtende filtjek.

Læs mere

Gratis prøver

Se vores flotte trykkvalitet og vurdér hvilken papirtype, der passer til dit behov.

Bestil trykprøver

Skabeloner

Benyt vores skabeloner og slip for bøvl med beskæring, dokumentstørrelse osv.

Læs mere
Loading ...

Din indkøbskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet trykpris : Ekskl. moms
Samlet rabat: